среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja balustrady z Winylu na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na to ani zawiadamiania tego faktu gminie oprócz wyjątkowych wypadków.

Stawianie ogrodzenia z Winylu na plot i bramę ze sztachet nie zada zezwolenia na budowę ani raportowania tego faktu do urzędu prócz kilku przypadków.

Sztachetki z Winylu na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie przekraczające wielkości 2,2 m stawiane pomiędzy dwoma sąsiednimi działkami nie zadają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to także ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów w pobliżu dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ogrodzenia Winylowe na plot i bramę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu winno określać rodzaj ogrodzenia, metodę zrealizowania jego montażu i planowany termin startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się dołączyć deklaracje o prawie do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych a także jeśli jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasami do stawiania ogrodzenie plastikowe na plot i bramkę sztachetowa wymagane są specjalne uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje płotu można zacząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie wcześniej protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, kiedy planowane ogrodzenie z plastyku na plot i furtkę sztachetowa jest niekompatybilne z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej drogi. W sytuacji jak projektowane sztachetki PVC na plot i bramkę sztachetowaprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak przystąpienia do robót przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku chęci postawienia ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий